Echtgeldgokken.nl

Online geld gokken op gokkasten of tafelspellen of waag een gokje in een live casino

Verslavingszorg Noord Nederland

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is een organisatie die zich inzet om mensen met een verslaving te kunnen helpen. Het gaat hierbij om mensen die problemen ervaren op het gebied van bijvoorbeeld drugs, alcohol, gokken en gamen. VNN zet zich in om deze mensen een ander levensbeeld te geven. Dit houdt in dat zij zich inzetten om de verslaafde en de naasten te helpen hun leven weer op de rails te kunnen krijgen. Dit kan door de verslaafde te laten minderen of helemaal te laten stoppen met de verslaving. Daarnaast probeert VNN verslavingen te voorkomen door het aanbieden van verschillende diensten ter preventie.

De methode van VNN

De diensten die VNN aanbiedt helpen de verslaafde om het leven weer zin te geven en kwaliteit te bieden. Dit wordt gedaan door de speciale methode ‘Oplossingsgericht werken’. Wat deze methode zo belangrijk maakt, is dat er gekeken wordt naar hoe de verslaving opgelost kan worden in plaats van naar de problemen te kijken.

Om de methode uit te voeren biedt VNN een aantal diensten aan. Deze diensten zijn gericht op het herstel van de verslaafde. Alle diensten zijn in te delen in een van de onderstaande categorieën:
• Informatievoorziening en advies. VNN biedt informatie en advies aan voor iedereen die dit wil. Deze informatie is online te vinden op de website, maar je kunt ook over specifieke onderwerpen chatten met een medewerker. Daarnaast biedt VNN ook de mogelijkheid een consultatiegesprek te voeren met een gespecialiseerde arts.
• Intake en diagnose. Om goed te weten hoe de verslavingsproblemen van de cliënt in elkaar zitten, wordt er naar de persoonlijke situatie gekeken. Daarom worden er vanaf het begin al gesprekken gevoerd, vragenlijsten ingevuld en wordt er onderzoek op de verslaafde verricht, zowel lichamelijk als psychologisch en psychiatrisch onderzoek.
• Behandeling en begeleiding. Afhankelijk van wat er uit de gesprekken en onderzoeken naar voren komt, kan er gekeken worden naar hoe erg de situatie is. Op basis hiervan wordt het plan opgesteld om de situatie te verbeteren. De behandelingen vinden plaats op de manier zoals dat het beste uitkomt voor de verslaafde. Dit kan thuis, in de kliniek of polikliniek van VNN of in een speciale woonvoorziening. Per behandeling wordt er gekeken naar de situatie die verbeterd moet worden, zoals gezondheid (door middel van therapieën en medicatie), relaties herstellen, opbouwen en behouden, dagbesteding (school, werk, hobby’s), op financieel vlak, zoals ondersteuning bij het aanvragen van een uitkering, begeleid wonen en de reclassering of forensische zorg.
• Hulp voor naastbetrokkenen. Niet alleen de verslaafde zelf kan geholpen worden met de methode van VNN. Dit is omdat meestal de naaste omgeving van de verslaafde ook lijdt onder het gebruik van de verslaafde. Daarom biedt VNN gespreksgroepen en informatiebijeenkomsten aan en is het mogelijk systeemtherapie te volgen.
• Trainingen en workshops voor professionals. Ook voor medewerkers is er voldoende hulp te vinden om iemand met verslavingsproblematiek te kunnen helpen. Deze hulp kan gegeven worden in trainingen en workshops, en je kunt online webinars volgen.

Missie en visie VNN

Missie

De missie van VNN is om ervoor te zorgen dat mensen met een verslaving weer meer perspectief kunnen hebben op hun leven. Hiermee wil VNN zich richten op de kwaliteit van leven voor verslaafden en hun omgeving. Dit kan alleen door mensen te helpen een verslaving te voorkomen, te stoppen met een verslaving of in zekere mate te minderen met de verslaving.

Visie

VNN baseert de visie op de visie van de mens. Volgens VNN zijn alle mensen autonoom, maar ook kan iedereen ergens verslaafd aan raken. Deze verslaving beperkt het autonome gedrag van de mens, waardoor dit aangepakt moet worden.

Bij VNN worden de verslaafden, ook wel deelnemers genoemd, gezien als zelfstandigen die zelfstandig aan de maatschappij deel kunnen nemen, maar hierin beperkt worden door een verslaving. Aan de hand van deze visie wordt het zorgaanbod aangeboden.

VNN wil erkend worden als een expert om verslavingen te behandelen. Dit wordt gedaan door middel van contacten met netwerkpartners voor effectieve zorg die ook echt is gericht op de beste en meest vernieuwde vorm van verslavingszorg. Dit lukt alleen wanneer de deelnemer het middelpunt van de behandeling is, er samen wordt gewerkt om de deelnemer wil onderdeel van de maatschappij te laten worden en de ketting te doorbreken van verslavingen doorgeven aan de volgende generatie, van ouder op kind.

Samenwerkingspartners

VNN kan alleen de zorg leveren die het doet doordat het samenwerkt met veel partijen in de verslavingszorg, met name in de noordelijke provincies. Zo werkt VNN samen met ggz-instellingen, huisartsen, justitie en het openbaar ministerie en onderwijsinstellingen (scholen). Verder zijn de connecties van VNN ziekenhuizen en andere zorginstellingen, de gemeente, verzekeraars en brancheverenigingen.

Tot slot levert VNN ook informatie voor deze partners. Zo draagt VNN bij met wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp, zodat er meer kennis over verslavingen beschikbaar komt. Deze kennis kan dan gebruikt worden om behandelingen te verbeteren of zelfs gloednieuwe behandelingen te ontwikkelen, om de beste zorg te kunnen blijven leveren.

Schuiven naar boven